Co to jest NSRPC

NSRPC to klient frameworka STORMSHILDa za pomocą którego możemy w pełni konfigurować urządzenie UTM z poziomu konsoli/SSH (na urządzeniu) lub zdalnie ze stacji Windows/Linux.

Składnia polecenia:

nsrpc [-f] user[:password]@hostname

Gdzie:

-f - opcja wymuszająca wykonanie polecenia w trybie modyfikacji

user - nazwa użytkownika logującego się do urządzenia (najczęściej: admin)

password - hasło użytkownika

hostname - adres hosta (STORMSHIELDa), w sytuacji gdzy polecenie wykonujemy z poziomu urządzenia UTM podajemy adres 127.0.0.1

NSRPC do komunikacji wykorzystuje protokół SRP (Secure Remote Password). Połączenia są szyfrowane AES128/SHA-256. Połączenia zdalne realizowane są na porcie 1300/tcp (serwis: firewall_srv).

Klient NSRPC dostępny jest dla systemów Windows i Linux. 

Web Analytics Treści zawarte na tej stronie są własnością SerwiTECH i nie mogą być kopiowane bez pisemnej zgody SerwiTECH.