Przywracanie konfiguracji poprzez klucz USB

W pierwszej kolejności należy spreparować klucz USB flash tzn. dokonać formatowania (cli). Dysk USB zostanie sformatowny w systemie plików UFS2 (FreeBSD/OpenBSD) zatem aby zapisywać na nim pliki potrzebny będzie system operacyjny mogący zapisywać w tym formacie. Może to być np. maszyna wirtualna FreeBSD lub np. Linux ze zmodyfikowanym jądrem. Pliki można zapisywać na tym dysku z poziomu Stormshield-a, np. możemy przysłać potrzebny plik przez WinSCP a następnie z poziomu konsoli Stormshilda zapisać je na kluczy USB flash:

formatusb

Następnie klucz USB flash należy zamontować w systemie plików:

mount /dev/da0s1 /mnt/

Odmontowania klucza USB flash dokonujemy poleceniem:

umount /mnt

Skopiuj na klucz USB flash plik bakupu konfiguracji pod nazwą backup.na

Następnie należy w pliku ConfigFiles/boot w sekcji [Usb] ustawić wartość Boot=1 i CheckUsbConf=1

Jeżeli uruchomimy UTM-a to odczyta od zawartość klucza USB flash i dokona przywrócenia konfiguracji Wartość ChcekUsbConf nie zostanie zostanie przywrócona do wartości domyślnej ChcekUsbConf=0 zatem przy każdym kolejnym restarcie UTM nie będzie przywracał konfiguracji z klucza USB flash.

Web Analytics Treści zawarte na tej stronie są własnością SerwiTECH i nie mogą być kopiowane bez pisemnej zgody SerwiTECH.