Alarm: IP address spoofing

Alarm IP address spoofing występuje w sytuacji gdy na interfejsie zostanie wykryty pakiet który nie powinien tam wystąpić (z uwagi na adresację IP).

W zależności od sytuacji i miejsca alarm występuje w trzch trybach:

TYP 1 - gdy na interfejscie typu Protected pojawi się pakiet którego adres źródłowy IP nie należy do żadnej chronionej na tym interfejsie sieci.

TYP 2 - gdy na interfejsie typu Unprotected pojawi się pakiet którego adres źródłowy IP należy do którejś z sieci chronionych.

TYP 3 - gdy adres źródłowy IP dla pakietu przychodzącego jest jednym z adresów IP należących do interfejsów urządzenia.

Web Analytics Treści zawarte na tej stronie są własnością SerwiTECH i nie mogą być kopiowane bez pisemnej zgody SerwiTECH.