Odzyskanie zapomianego hasła

Jeżeli zapomnisz hasła do konta admin to choć nie możesz go odzyskać możesz zadać nowe hasło

Procedura postępowania (operacji tej można dokonać z poziomu CLI):

  1. uruchom urządzenie i w momencie jak zostanie wyświetlone menu wyboru partycji STORMSHIELD Boot menu, naciśnij klawisz klawisz <spacji> (naciskaj klawisz <spacji> wielokrotnie aż do momentu jak pojawi się znak zachęty: ok)
  2. wydaj komendę (uruchomienie w trybie single user): boot -s
  3. zaakceptuj SHELL poprzez naciśnięcie <eneter>
  4. gdy pojawi się znak zachęty #, wydaj polecenie: # /usr/Firewall/sbin/chpwd
  5. wpisz nowe hasło i potwierdź
  6. gdy procedura zmiany hasła zakończy się urządzenie się automatycznie zrestartuje
  7. hasło zostało zmienione

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
13
Kategoria:
Data dodania:
11-01-2016 21:20:11
Wyświetleń:
435

Zależne artykuły

Web Analytics Treści zawarte na tej stronie są własnością SerwiTECH i nie mogą być kopiowane bez pisemnej zgody SerwiTECH.